Vaše bezpečnost

Elektronické zabezpečovací systémy

Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově jsou srovnatelné například s běžnými elektrickými spotřebiči, které jsou v každé domácnosti samozřejmostí. Samozřejmě, že jiná bude hodnota systému určeného pro zabezpečení panelákového bytu ve třetím patře v malém městě a jiná pro zabezpečení rodinného domku.

Z čeho se tyto systémy skládají?

Detektory zabezpečovacího systému hlídají otevření dveří a oken, rozbití skleněné výplně, pohyb, požár nebo únik plynu. Jejich hlášení vyhodnocuje ústředna (která je mozkem celého alarmu) a rozhoduje o vyhlášení poplachu.

Moderní EZS se ovládají pomocí klávesnice zadáním kódu nebo přiložením čipové karty. Lze je také pohodlně ovládat dálkovým ovladačem. U ovládacích klíčenek je použit plovoucí přenosový kód, který znemožňuje zkopírování.

Prvky EZS

Podle statistik k 80 % vloupání dojde překonáním vchodových dveří. Proto je ochrana vstupu nejpodstatnější. O indikaci otevření dveří se postará magnetický detektor otevření. Ten upozorní ústřednu, že došlo k otevření dveří a ústředna čeká na odjištění systému. Pokud během nastavené doby není odjištěno, dojde k vyhlášení poplachu. Obdobně jako vstupní dveře lze zajistit všechny vstupy do objektu, tj. všechny dveře a okna.

Jsou-li v místnosti okna nebo prosklené vchodové dveře, hlídá se také rozbití skleněné výplně. K detekci se používají akustické detektory tříštění skla. Společně s detektory otevření zabezpečují základní takzvanou plášťovou ochranu objektu.

Vnitřní prostory hlídají především pohybové detektory (často se setkáte se zkratkou PIR). Tyto detektory spolehlivě detekují pohyb člověka v prostoru. K dispozici jsou modely pro standardní prostory, pro venkovní použití, pro dlouhé úzké chodby, na strop, imunní vůči pohybu zvířat apod.

Standardem u systémů EZS je také ochrana před nebezpečím požáru nebo výbuchu. Ke včasné detekci požáru se používají optické nebo tepelné požární detektory. Pokud se k topení nebo vaření používá plyn, mělo by být samozřejmostí použití detektoru úniku plynu. Detektory signalizují nebezpečí sirénou a upozorní ústřednu, které předá informaci dále.

Výběr systému

Při výběru systému je třeba především vycházet z toho, že systém EZS má za úkol chránit váš majetek v řádově vyšších hodnotách. Proto musíte mít jistotu, že se na váš zabezpečovací systém můžete spolehnout. Asi by nikoho nenapadlo kupovat poplachovou ústřednu na tržišti, ale ani nákup v supermarketech není tím nejlepším řešením.

Při poptávce systému EZS se ujistěte, zda je výrobek atestován dle normy ČSN EN 50131-1, která stanovuje základní požadavky na EZS systémy, případně i schválen Českou asociací pojišťoven. Pokud systém používá některá rádiová nebo telekomunikační zařízení, potom musí zároveň splňovat i ČTÚ VO-R/10/06.2009-9. Tato schválení jsou určitou zárukou kvality EZS a výrazně Vám usnadní jednání s pojišťovnami o akceptaci zabezpečení objektu.

Montážní firma by vám měla prokázat, že vlastní koncesní listinu pro montáže EZS, ale i to, že byla dodavatelem nebo přímo výrobcem proškolena na instalaci daného zařízení. Solidní dodavatel s platným certifikátem Jablotronu vám dále poskytne záruku nad rámec zákonné dvouleté lhůty. Přesvědčte se, že dodavatel je seriózní firma s jistou historií, abyste za pár měsíců tuto firmu nehledali marně. Samozřejmostí je i zajištění servisu a případných oprav.

Tipy na závěr

Nepouštějte se do instalace EZS svépomocí.Kvalitní komponenty systému nejsou ještě zárukou bezproblémové funkce. Správná instalace je u systémů EZS více než kde jinde nutností. Profesionální firmy instalující zabezpečovací systémy vám na požádání zpracují konkrétní nabídku zabezpečení vašeho domu nebo bytu tak, aby bylo dosaženo maximální ochrany při rozumných investicích.

Při profesionální instalaci získáte u řady pojišťoven nárok na významnou slevu z plateb pojistného(např. u pojišťovny Allianz až 30%). Neprofesionálně zajištěný byt vám může přinést i zklamání v podobě krácení pojistného plnění při pojistné události.