Vaše bezpečnost

Pult centrální ochrany

PCO - Pult centrální ochrany je základní prvkem elektronické ochrany majetku. Toto zařízení monitoruje zprávy z EZS - elektronických zabezpečovacích systémů, EPS - elektronických protipožárních systémů a dalších periferií na střežených objektech. V případě jakékoliv změny na chráněném objektu (neoprávněný vstup, odkódování objektu apod.) je okamžitě pomocí EZS signalizováno na PCO s nepřetržitou službou.

Obsluha pultu centrální ochrany po obdržení poplachového signálu neprodleně vysílá zásahové vozidlo, které průběžně informuje o stavu na objektu. Tím je umožněno co nejpřesněji lokalizovat narušitele v objektu. V případě jakékoliv události obsluha PCO může zajistit součinnost s policií, hasiči apod.